Uitgelicht

Huurderskoepel Acantus tekent voor samenwerking met Acantus en lokale huurdersorganisaties.

Tijdens een feestelijke bijeenkomst maandag 9 april tekenden de Huurders Koepel Acantus (HKA), lokale huurdersorganisaties en Acantus een samenwerkingsovereenkomst. Met deze overeenkomst is de juridische basis gelegd voor de verdere samenwerking tussen Acantus en haar (lokale) huurdersvertegenwoordigers. De samenwerking krijgt in de praktijk verder vorm.

Er is sinds twee jaar één huurderskoepel. Hiermee is nu een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Het bestuur van de HKA is sinds kort op sterkte en bestaat uit 7 personen die de huurders in het werkgebied van Acantus vertegenwoordigen.
Edo Ladage, voorzitter HKA: “De samenwerkingsovereenkomst is een mooie basis voor onze samenwerking en ook een mijlpaal voor alle inspanningen die we als team samen met elkaar geleverd hebben. De HKA, de lokale organisaties en Acantus gaan aan de slag met de toekomstige opgave zodat huurders goed en betaalbaar kunnen wonen in deze regio. Zeker met de uitdagingen waar we nu voor staan op het gebied van bevolkingskrimp, ontgroening, vergrijzing, armoede en aardbevingsproblematiek is een goede afstemming en samenwerking op lokaal en regionaal niveau meer dan belangrijk.”

De nieuwe samenwerkingsovereenkomst richt zich op samenwerking tussen de koepel, de lokale huurdersorganisaties en Acantus. De lokale huurdersorganisaties geven hun inbreng op de prestatieafspraken tussen gemeenten en Acantus. Dan gaat het bijvoorbeeld over: welk type nieuwe huizen gebouwd moeten worden en waar speeltuinen en bankjes nodig zijn. De HKA geeft gevraagd en ongevraagd advies op beleidszaken, zoals het huurbeleid en de woningtoewijzingsprocedure en probeert hierbij ook zoveel mogelijk de lokale huurdersorganisaties te betrekken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *