Huurders en eenzaamheid

In december van 2020 is de Huurderskoepel Acantus begonnen met een actie voor eenzame huurders (link naar artikel). Naast armoede heeft eenzaamheid ook invloed op het woonplezier van huurders. Of het nou het contact is met de buren, samen boodschappen doen of maandelijks naar de bingo, al dit soort momenten spelen een rol. Op de vraag ‘Wie is er eenzaam of waar kan ik eenzamen vinden?’ kunnen en gaan wij geen antwoord op geven. Maar we willen er zijn voor degenen voor wie het telt. En dat betekent dat we zichtbaar en laagdrempelige acties willen opzetten waar het nodig is. Daarnaast willen we ook lokale netwerken en vrijwilligers steunen die al actief bezig zijn.

Begin 2021 maken we meer concrete acties bekend. Wilt u zelf helpen? Neem dan contact op met liefenleed@huurderskoepelacantus.nl of ons algemene e-mailadres info@huurderskoepelacantus.nl.