HuurdersKoepel Acantus (HKA) is een samenwerking tussen de huurders- en bewonersorganisaties in het werkgebied van Acantus. De stichting heeft als doel om de gezamenlijke belangen op beleidsniveau van de huurders, die een woning van Acantus huren, te behartigen. Hierbij richt de HKA zich op de gemeenten  Delfzijl, Oldambt, Pekela, Veendam en Westerwolde. De HKA-leden zijn allen huurders van Acantus.

Bestuur 2018-2019

 • Voorzitter: Edo Ladage (BPD)
 • Penningmeester: Siska van der Laan (BPD)
 • Secretaris: Siena Engels (HOS)
 • Algemeen Bestuurslid: Egge Bloem (HiP)
 • Algemeen Bestuurslid: Harm Tempel (BOW)
 • Algemeen Bestuurslid: Vacant (Oldambt)
 • Algemeen Bestuurslid: Vacant (Veendam)

Overleg met Acantus

HKA overlegt regelmatig met Acantus over het voorgenomen beleid en de uitvoering van dat beleid. Concreet adviseert HKA over de begroting en de jaarrekening, maar ook over elke wijziging in het beleid van Acantus. De Overlegwet huurder – verhuurder en de woningwet is hiervoor de basis.

Overleg met lokale huurdersorganisaties

Onderstaande huurders- en bewonersorganisaties overleggen met regelmaat met de HKA.

 • Huurdersorganisatie Huurders in Pekela
 • Bewonersorganisatie Westerwolde
 • Bewonersoverleg Veendam, Commissie Huurzaken
 • Huurdersorganisatie Oldambt
 • Huurdersorganisatie Scheemda
 • Bewonersplatform Delfzijl

Lid worden

Als huurder van Acantus, of als huurdervereniging / dorpsbelangen / vertegenwoordiger van een complex, etc., kunt u zich aansluiten bij één van de hier bovengenoemde bewonersorganisaties. Het lidmaatschap is gratis.

Contactinformatie

Huurders Koepel Acantus
info@huurderskoepelacantus.nl
p/a mevrouw Siena Engels
Laan 1509 54A
9679 CZ Scheemda9