Over ons

De Huurderskoepel Acantus (HKA) is in 2016 opgericht als gesprekspartner op algemeen beleidsniveau tussen woningstichting Acantus en de verenigde vertegenwoordigers van verschillende lokale huurdersorganisaties uit 5 gemeenten in Oost-Groningen. Wij praten met regelmaat met Acantus over zaken als bijvoorbeeld de jaarlijkse huuraanpassingen, dienstverlening, onderhoud en nieuwbouw.

In 2018 is deze samenwerking geformaliseerd in de vorm van een samenwerkingsovereenkomst. Hierin staan afspraken op het gebied van participatie en welke rol en positie de HKA en lokale huurdersorganisaties heeft bij welke onderwerpen en processen. Voor 2020-2021 staat een evaluatie hiervan gepland.