Versterkingsopgave NCG

In Delfzijl moeten op termijn 864 woningen versterkt worden in het kader van de versterkingsopgave aardbevingsschade. Voor Acantus betekent dit dat ruim 500 woningen in de Zandplatenbuurt gesloopt en elders in Delfzijl nieuw gebouwd dienen te worden. Een immense opgave dat ook veel impact op huurders zal hebben.

Diverse huurdersorganisaties in het aardbevingsgebied hebben voor de versterkingsopgave het Huurdersplatform Aardbevingen Groningen opgezet, binnen dit samenwerkingsverband worden afspraken met het rijk en corporaties gemaakt om op hoofdlijnen tot goede regelingen voor huurders te komen. De Huurderskoepel Acantus is ook in dit samenwerkingsverband vertegenwoordigd. Daarnaast zijn het Bewonersplatform Delfzijl en de belangengroep Versterking Zandplatenbuurt op lokaal niveau actief om tot een goede uitvoering te komen.